Aluminijumski limovi sa različitim vidovima površinske obrade

Limovi od aluminijuma imaju široku primenu u metaloprerađivačkoj industriji, građevinarstvu, industriji ambalaže.