J-bond kompozitni paneli

J-Bond – aluminijumski kompozitni paneli sa aluminijumskim sistemima primenj¬uju se u oblaganju unutrašnjih i spoljašnjih uzvišenja (fasada).
Najćešće primene :
-Spoljašne i unutrašnje dekoracije objekta
-Reklamni paneli, izložbeni štandovi
-Tuneli ,metro i železničke stanice, benziske pumpe
-Garaže, spušteni plafoni , pregradni zidovi
-Pokretne stpenice , liftovi,telefonske kabine
-Kućni nameštaj ,kuhinjski plakari