Trgovački profili

Aluminijumski profili takozvani, sirovi trgovački profili su nezaobilazni elementi u izradi prozora, vrata, kapija ,itd.
Proizvode se ekstruzijom najkvalitetnije aluminijumske legure.
Trgovački profili ekstrudiraju se za najširu primenu i predstavljeni su u proizvodnom programu preko širokog spektra oblika (L, T, kutije, cevi...) i dimenzija u željene boje. Uglavnom se prodaju "sirovi" - boja aluminijuma.


U ponudi imamo sledeće vrste aluminijumskih trgovačkih profila:
-Okrugle šipke
-Kvadratne šipke
-Cevi
-Kvadratne cevi
-"T" profil
-"U" profil
-"L" profil
-itd....